Induk EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Armenian

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Campbell

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Downing

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh King

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Light

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Queen

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Victoria

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Tuesday, 2 February 2016

Mesyuarat EKSA Zon Lebuh Victoria Bil.2/2016

Pada 2 Februari 2016 (Selasa) jam 2.30 petang Mesyuarat Zon Lebuh Victoria Bil.2/2016 diadakan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Puan Norhafisoh Binti Ghazali, Ketua Zon Victoria. Ahli-ahli yang hadir memberikan idea yang kreatif dan inovatif idea bernas ke arah anjakan baru bagi penambahbaikan zon. Mesyuarat juga membincangkan pengagihan tugas ahli Zon Lebuh Victoria. Semoga matlamat ke arah pensijilan EKSA tercapai dengan komitmen semua ahli.

TAKLIMAT KESELAMATAN DI IBU PEJABAT JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG

Pada 29 Januari 2016, satu taklimat ringkas berkenaan kawalan keselamatan pejabat telah diadakan  di Ibu Pejabat JKSNPP yang diwakili oleh wakil Syarikat Paradise Security Services Sdn Bhd Pulau Pinang. Taklimat disampaikan oleh Tuan Mohd Husni Zaim Bin Mohd Said, Pegawai Sulh Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.

Share

Twitter Facebook

 
Wavy Tail