Auditan


  AUDIT DALAMAN BIL 1 TAHUN 2020  AUDIT DALAMAN BIL 1 TAHUN 2019

  AUDIT MAMPU TAHUN 2018

                                                     
                                                       
                                                           laporan auditan MAMPU 2018


  AUDIT DALAM TAHUN 2018

  Laman Web Audit Induk EKSA JKSNPP


  KEPUTUSAN MARKAH AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2018  LAPORAN KESELURUHAN AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2018


  AUDIT DALAM TAHUN 2016


  Jadual Audit Pensijilan EKSA MAMPU bagi Tahun 2016

  LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL.1/2016 JKSNPP

  1. Laporan Audit Bil.1/2016 | sambungan
   Penemuan Komponen: A | B | C | D | E

  2. Laporan Audit Bil.2/2016
   Penemuan Komponen: A-89%, B-97%, C-95%, D-96%, E-86%

   Penemuan Audit Bagi Komponen A - E:          
   A3 Sebahagian warga mengamalkan EKSA
   A4 Dokumen tidak teratur (surat lantikkan JK, laporan aktiviti JK)
   A6 Carta organisasi, carta perbatuan, tarikh kemaskini sudut eksa tidak update
   A7 Fasi tidak terlatih
   A8 Program tidak dilaksanakan JK Latihan, JK Promosi, JK Audit & Penggayaan Ilmu
   A11 Sebahagian aktiviti EKSA dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan
   A13 Laporan Audit mampu tak disebarkan
   A15 3 program shj dilaksanakan (zon terbaik, bilik terbaik, bahagian terbaik, workstation terbaik, tandas terbaik, kreativiti baik, Anugerah Go Green
   A.19 Program kreativiti, inovasi tidak dilaksanakan
   A20 Tiada program kitar semula
   B9. No.27 Sebahagian meja kerja kemas, peralatan disusun baik
   B11 Stor tidak memenuhi 2 kriteria (bersih, debu, susun kemas)
   C1 Lantai Lobi tidak sapu dan berdebu
   C5 Bilik Mesyuarat. Syiling lekang, sijil tidak dilekatkan dgn baik
   C6 Sistem susunan/capaian/label bahan bacaan perpustakaan menyukarkan pelanggan
   D3-Sebahagian pemadam api tidak mempunyai tatacara penggunaan, berdebu

   E1.No. 1 Tiada parkir OKU
   No.9- Sebahagian tanaman pokok dijaga rapi
   No.10- Sebahagian kawasan padang bersih, rumput tidak dibiarkan panjang

    

  Laporan Audit bagi tahun 2015
  Laporan Audit 
  2 bagi tahun 2015 

    TEGURAN AUDIT DALAM BIL.1/2015

   


  0 comments:

  Post a Comment

  Share

  Twitter Facebook

   
  Wavy Tail