Induk EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Armenian

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Campbell

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Downing

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh King

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Light

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Queen

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Victoria

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Tuesday, 3 May 2016

Pada 14 hingga 16 Mac 2016 audit pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) telah dilaksanakan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang. Bahagian Pentadbiran telah diaudit oleh
juruaudit MAMPU Encik Najmi pada 14 Mac 2016 jam 11.00 pagi.

Seluruh warga pentadbiran memberikan kerjasama agar pelaksanaan EKSA dipatuhi dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh pihak MAMPU.

Pada 26 April 2016 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang telah dianugerahkan pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkuat kuasa dari 15 April 2016 sehingga 14 April 2018. Syabas dan tahniah diucapkan kepada seluruh warga JKSNPP atas kejayaan memperoleh pensijilan EEKSA tersebut.

Maka jabatan ini akan terus melaksankana dan mematuhi EKSA bagi meneruskan budaya kecemerlangan organisasi.

Share

Twitter Facebook

 
Wavy Tail